Faciliteter

Lokaler

Rammen for en stor del af aktiviteterne er klublokalerne i Dybbølsgade 15 st. tv.

Alle medlemmer har fri adgang til lokalerne og man kan komme og gå som det passer en bedst. Som aktivt medlem kan du få udleveret en nøgle ved at rette henvendelse til klubbens bestyrelse.

I lokalerne har vi blandt meget andet et værksted hvor du kan efterse og reparere dit udstyr. Der er ligeledes mulighed for skylning og tørring af udstyr, ligesom du selv kan få et bad.

Hvis du ikke ønsker at opbevare dit dykkerudstyr hjemme, kan du få tildelt er personligt skab, hvor du kan opbevare dit personlige udstyr.

Skulle du få lyst til at udfolde dig gastronomisk, er der et rigt udstyret køkken.

Der er trådløs bredbåndsforbindelse til internettet i lokalerne.

Medlemmerne kan låne klublokalet til private arrangementer mod en mindre betaling. Klub aktiviteter har altid første rang. Kontakt formanden hvis du er interesseret i at låne lokalet.

Luft, Nitrox, Ilt og Helium

Klubbens aktive medlemmer har fri adgang til al den luft de har brug for til eget forbrug fra den stationære kompressor i kælderen der er tilsluttet vores store luftbank, så det tager ingen tid at fylde flasker.

Klubben har et fuldautomatisk Continues Nitrox fyldeanlæg, som alle Nitrox certificerede medlemmer frit kan fylde fra til eget forbrug.

Med Gasblender medlemskab kan der frit fyldes Ilt til eget behov og klubben tilbyder også Helium der afregnes til cost pris.

Svømmehal

Som aktiv klub i Københavns kommune, har klubben bl.a. den fordel at vi i vinterhalvåret får tildelt en ugentlig tid i Vesterbro svømmehal.

Denne tid er åben for alle klubbens medlemmer til træning og motion. Hallen ledes af en fra klubben, sådan som kommunen kræver det, og du har pligt til at rette dig efter hans/hendes anvisninger.

Oplysning om haltid og adresse vil altid kunne findes i Parolen og hjemmesidens aktivitetsprogram i den periode, hvor vi har svømmehal.