PADI Open Water

PADI Open Water Diver kurset er verdens mest kendte og udbredte grundkursus i dykning. Kurset vil på kort tid gøre dig i stand til at dykke og udforske den spændende verden og livet under havets overflade. På dette kursus lærer du igennem teori og praktiske øvelser, de grundlæggende færdigheder du skal besidde når du bevæger dig ned under havets overflade. PADI Open Water Diver certifikatet er din adgang til en spændende verden.

Hos Helgoland byder vi alle velkomne lige meget om man har meget eller ingen erfaring. Her kan alle lærer at dykke, og vi tager godt imod nye som er interesserede i at deltage i eventyret under vandet.

Dykning er sjovt og fascinerende og hos Helgoland er det vigtigt at man hygger sig omkring dykning. Samtidig gør vi meget ud af, at vi gerne vil have gode dykkere i klubben, som forstår og ikke går på kompromis med sikkerhed. Helgolands professionelle instruktører søger for at du lærer at dykke på en god og sikker måde.

Kvalifikation efter endt kursus 

Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at planlægge og udføre ikke-dekompressionsdykninger til maximalt 18 meters dybde.

Kurset er adgangsgivende til:

1. PADI Advanced Open Water Diver

2. PADI Adventure Dives

3. PADI Specialties

Adgangskrav

For at deltage på PADI Open Water Diver kurset skal kursisten:

* Være fyldt 15 år

* Have en godkendt lægeerklæring

Kursusstruktur

 Helgoland har tilrettelagt kursusforløbet således, at den teoretiske og den praktiske del kombineres efterhånden som kurset afvikles. Kursisten får på denne måde mulighed for at afprøve den indlærte viden i praksis inden, der fortsættes med nyt stof.

Kurset består af 3 dele: Teori, svømmehals grund øvelser og dykning i åben hav.

Teori: 3 hverdagsaftener

Svømmehal: 3-4 hverdags aftener

Åben hav: 2 weekenddage.

Svømmehal: Altid om tirsdagen (kl. 18.30-23.00)

Max. deltagerantal på kurset er 4 personer pr instruktør.

Kursusindhold

 PADI Open Water Diver kurset består af en teoretisk del og en praktisk del.

Teoretisk del

Den teoretiske del omfatter 2 teorilektioner med følgende indhold:

* Introduktion

* Fysik og fysiologi

* Udstyr

* Basal dykketeknik

* Dykkertabeller

Teoriprøve

Den teoretiske del afsluttes med en teoriprøve. For at bestå skal du svare rigtig på mindst 75 % af spørgsmålene.

Praktisk del

Den praktiske del består af 4 lektioner, der foretages med komplet dykkerudstyr. De første 2 lektioner foregår i en svømmehal. Det vil sige, i roligt vand og på lav dybde, sigtbarheden er god og der er masser af tid til rådighed. Kursisten får således de bedste betingelser for at få de grundlæggende færdigheder på plads, inden vi går videre med de mere udfordrende øvelser i åbent hav.

Øvelserne som gennemgås, træner kursisten i at beherske almindelige dykkermæssige færdigheder som tømning af vandfyldt maske, genfinding af regulator, makkerånding og korrekt afbalancering.

De sidste 2 lektioner foregår i åbent hav. Her gentager kursisten i princippet de øvelser som allerede er gennemgået under svømmehalslektionerne. Der kommer naturligvis nogle flere øvelser ind i træningen, samtidig med at vi langsomt øger dykkedybden. Under intet tidspunkt vil vi forlange, at kursisten går videre, før at instruktøren har sikret sig at kursisten er parat til at fortsætte med næste øvelse.

Åbentvandsdykkene foretages på lokaliteter langs Øresundskysten eller langs Sjællands Nordkyst. Dykkedybderne varierer fra 5-18 meter, og sigtbarheden ligger typisk på omkring 1-5 meter. Nøjagtigt hvor vi kommer til at dykke, afhænger som altid af vind- og vejrforholdene.

Certificering

Kursisten skal deltage i alle teorilektioner og udfylde alle knowledge reviews. Er samtlige teoretiske moduler og praktiske øvelser gennemført tilfredsstillende, udstedes certifikat. Desuden forventes det, at kursisten udviser en sikker holdning og gode dykkeregenskaber.

 

Udstyr

Under uddannelse er lån af udstyr inklusiv i prisen. Vi har udstyr i mange størrelser, men kan ikke imødekomme alle.

Det er ikke et krav, men en god ide at have egen maske og snorkel. Hvis du ikke allerede har, kan instruktørerne give råd og vejledning om hvilke man skal købe.

Pris

På hver kursus er der et minimum på 2 og et maks på 4 kursister pr hold. (Ved flere tilmeldte kan der laves flere hold)

Ved 2-3 kursister er prisen 2800 kr + Indmeldelse gebyr

Ved 4: 2500 kr + Indmeldelse gebyr

For at deltage i kurset skal man meldes ind i klubben.

(Prisen er inklusiv manual, certificering og leje af udstyr)