Udvalg

Klubbens mange udvalg arbejder løbende på at skabe spændende aktiviteter for klubbens medlemmer.

Udvalgsmedlemmerne bliver valgt på den ordinære generalforsamling og kan suppleres/justeres i løbet af året om ønsket. Kontakt udvalgsformanden (markeret med fed tekst) hvis du gerne vil være med i et udvalg, eller bare høre nærmere. I kursiv er angivet hvem i bestyrelsen er kontaktperson til udvalget.  

Tur udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget sørger for at planlægge og afholde dykkerture i Helgoland regi: typisk båddyk, weekendture og længere dykkerrejser. Alm stranddyk i lokalområdet står klubbens medlemmer selv for at arrangere.

Udvalget koordinerer med Skibsråd (for Inga), Ribudvalget (Helga) og med skipperne der kan sejle begge dele.

Udvalget har mest travlt i JAN/FEB/MAR hvor årets ture planlægges og kalenderen opdateres, men mødes flere gange i løbet af året og følger op på turene og justerer om nødvendigt.

Klubbens medlemmer indbydes fra tid til anden til at komme med forslag til ture sådan at det ikke kun er udvalget der bestemmer.

Vil du gerne selv stå for en konkret tur kan du altid kontakte udvalget og aftale nærmere.

 

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Medlemmer:

·         Martin Johan Johansen (#826)

·         Uffe Nybo Mortensen (#883)

·         Heinz Kristensen (#933)

·         Malene Sørensen (#927)

·         Sky Lewinsky (#943)

·         Morten Mørk (#954)

·         Nicolai Jensen (#1011)

·         James Dahringer (#1027)

·         Josh Sommer (#1031)

·         Esben Dahl-Nielsen (#1034)

 

Uddannelses udvalg

Udvalget sørger for at undersøge blandt medlemmerne hvilke kurser/workshops der efterspørges blandt medlemmerne og få disse arrangeret/afholdt.

 

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Medlemmer:

·         Rene Andersen (#764)

·         Sky Lewinsky (#943)

·         Nicolai Jensen (#1011)

·         Josh Sommer (#1031)

·         Simon Andersen (#1033)

Formand mangler

Rib udvalg

Udvalget sikrer at klubbens rib Helga vedligeholdes og er i god stand.

Udvalget forestår godkendelse af skippere (foruden at man skal have obligatorisk Duelighedsbevis og Radio certifikat) skal man oplæres i at håndtere en rib med dykkerudstyr og mens der dykkes.

 

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

·         Carsten Størner (#957)

·         Heinrich Bay (#771)

·         Uffe Nybo Mortensen (#883)

·         Malene Sørensen (#927)

·         Heinz Kristensen (#933)

·         Morten Mørk (#954)

·         Esben Dahl-Nielsen (#1034)

Skibs råd

Rådet sikrer for at Dykkerskibet Inga vedligeholdes og er i god stand.

Rådet forestår godkendelse af skippere (foruden Duelighedsbevis og Radio certifikat) skal man oplæres i at håndtere et stort dykkerskib mens der dykkes.

 

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Klubbens andele (2 andele) repræsenteres af:

·         Morten Mørk (#954)                           

·         Carsten Størner (#957)

Øvrige andelshavere der hver ejer en andel i Inga:

·         Heinrich Bay (#771)

·         Jesper Klitsgaard (#778)

·         Uffe Nybo Mortensen (#883)

Lokale udvalg

Udvalget sørger for klubbens lokaler vedligeholdes og der arrangeres renoveringsprojekter efter behov.

 

 

 

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Medlemmer:

·         Jørgen Hedegaard (#2)

·         Heinrich Bay (#771)

·         Kjartan Christensen (#1023)

·         Hans Guldberg (#1039)

·         Margaretha (MAC) Chang (#1051)

·         Lene Brink (#1095)

 

Formand mangler

Tech udvalg

Udvalget arbejder for at udbrede teknisk dykning i Helgoland, arrangerer ture, workshops mm.

Bestyrelses kontaktperson: Uffe

Medlemmer:

·         Michael Sehested (#895)

·         Thomas Christensen (#863)

·         Morten Mørk (#954)

·         Esben Dahl-Nielsen (#1034)

·         Markus Mortensen (#887)

·         Sabrina Lykkegaard Svidt (#1101)

IT udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget vedligeholder klubbens hjemmeside Helgoland.dk og de funktioner der er omkring den.

Bestyrelses kontaktperson: Heinz

Medlemmer:

·         Carsten Størner (#957)

·         Bo Kaltoft (#839)

·         Hans Guldberg (#1039)

·         Esben Dahl-Nielsen (#1034)


Medie og Parole udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget sørger for klubbladet Parolen.

Dels at det indeholder artikler om klubbens liv og ale relevant info om klubben er at læse (gerne ved at opfordre medlemmer til at skrive indlæg) og dels at Parolen udgives hver måned omkring den første.

Udvalget sørger også for at klubben er aktiv på de forskellige sociale medier.

Bestyrelses kontaktperson: Malene C

Medlemmer:

·         Malene Christiansen (#1014)

·         Mette Jakobsen (#679)

·         Aninja Helene Grøn (#990)

·         Signe Lolle (#1092)

Senior udvalg

Udvalget arrangerer diverse aktiviteter for klubbens  seniorer, herunder fællesspisninger (hvor også resten af klubbens medlemmer er velkomne).

 

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Medlemmer:

·         Torben Malm (#136)

·         Inge Kristiansen (#83)

Arkiv udvalg

Udvalget vedligeholder klubbens historiske arkiver og sikrer vi styr på information om de ’gamle dage’ i Helgoland.

 

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Medlemmer:

·         Torben Malm (#136)

·         Inge Kristiansen (#83)

·         Per Olsen (#76)

·         Aninja Helene Grøn (#990)

·         Hans Guldberg (#1039)

Kompressor udvalg

Udvalget står for vedligeholdelse og udbygning af Divegas anlæg, kompressor og luftbank. Alt der har med vores anlæg at gøre.

Udvalget sørger ligeledes for at uddanne medlemmerne i brug af anlægget.

Udvalget sørger for der bliver afholdt årlig flaskeinspektion.

Endelig sørger udvalget for at vedligeholde klubbens leje- flasker.

Bestyrelses kontaktperson: Jesper

Medlemmer:

·         Jesper Klitsgaard (#778)

·         Uffe Nybo Mortensen (#883)

·         Michael Sehested (#895)

·         Jákup Højgaard Lützen (#1069)

·         Lasse Strandby Ulrich (#1083)

Svømmehals udvalg

Udvalget sikrer der er aftaler med svømmehallen samt at vi stiller med nødvendige bassinvagter.

Udvalget koordinerer de nødvendige uddannelser for at kunne stille som bassinvagt.

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Medlemmer:

·         Simon Andersen (#1033) – kontaktperson til svømmehal

·         Morten Mørk (#954)

·         Michael Hammelund (#865)

·         Signe Lolle (#1092)

Fest udvalg

Udvalget sørger for mange af klubbens sociale aktiviteter i klubregi, herunder:

·       Afholdelse af de månedlige klubaftner og der er aftaler om hvem der laver mand til disse

·       Planlægning og afholdelse af Sommerfest og Julefrokost

·       Fastelavn

Bestyrelses kontaktperson: Malene C

Medlemmer:

·         Malene Christiansen (#1014)

·         Bettina Kaltoft (#841)

·         Jørn Ishøi (#872)

·         Kjartan Christensen (#1023)

·         Margaretha (MAC) Chang (#1051)

·         Sarah Dahl-Nielsen (#1055)

·         Lars Bayer (#1085)

·         Signe Lolle (#1092)


Fondraiser udvalg

Udvalget sørger for at klubben får søgt fonding til forskellige aktiviteter via de fonde/muligheder der er.

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Medlemmer:

·         Thor Grønbæk (#985)

·         Margaretha (MAC) Chang (#1051)

·         Signe Lolle (#1092)

Formand mangler

Dykkerleder udvalg

Udvalget skal sikre der udarbejdes retningslinjer for dykkerledelse primært når der dykkes fra vores både.

Udvalget sørger for vi får uddannet dykkerledere efter behov.

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Medlemmer:

·         Simon Andersen (#1033)

·         Thomas Christensen (#863)

·         Michael Sehested (#895)

·         Malene Sørensen (#927)

·         Josh Sommer (#1031)

Kælder udvalg

Udvalget sikrer vedligeholdelse af kælderlokalerne herunder styrer brugen af opbevaringsskabe.

Bestyrelses kontaktperson: Uffe

Medlemmer:

·         Martin Johan Johansen (#826)

·         Uffe Nybo Mortensen (#883)

·         Jesper Klitsgaard (#778)

·         Lasse Strandby Ulrich (#1083)

 

Formand mangler

Garderobe udvalg

Udvalget planlægger og afholde garderobevagter der har til formål at skabe mulighed for socialt samvær for klubbens medlemmer i andre sammenhænge foruden opsparing af midler til forskellige formål i klub regi.

Bestyrelses kontaktperson: Heinz

Medlemmer:

·         Heinz Kristensen (#933)

·         Anja Surepi (#861)

·         Martin Nanni (#1043)