Udvalg

Klubbens mange udvalg arbejder løbende på at skabe spændende aktiviteter for klubbens medlemmer.

Udvalgsmedlemmerne bliver valgt på den ordinære generalforsamling og kan suppleres/justeres i løbet af året om ønsket. Kontakt udvalgsformanden (markeret med fed tekst) hvis du gerne vil være med i et udvalg, eller bare høre nærmere. I kursiv er angivet hvem i bestyrelsen er kontaktperson til udvalget.  

Tur udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget sørger for at planlægge og afholde dykkerture i Helgoland regi: typisk båddyk, weekendture og længere dykkerrejser. Alm stranddyk i lokalområdet står klubbens medlemmer selv for at arrangere.

Udvalget koordinerer med Skibsråd (for Inga), Ribudvalget (Helga) og med skipperne der kan sejle begge dele.

Udvalget har mest travlt i JAN/FEB/MAR hvor årets ture planlægges og kalenderen opdateres, men mødes flere gange i løbet af året og følger op på turene og justerer om nødvendigt.

Klubbens medlemmer indbydes fra tid til anden til at komme med forslag til ture sådan at det ikke kun er udvalget der bestemmer.

Vil du gerne selv stå for en konkret tur kan du altid kontakte udvalget og aftale nærmere.

Medlemmer:

·       Martin Johan Johansen (#826)

·       Uffe Nybo Mortensen (#883)

·       Heinz Kristensen (#933)

·       Malene Sørensen (#927)

·       Sky Lewinsky (#943)

·       Morten Mørk (#954)

·       Josh Sommer (#1031)

·       Esben Dahl-Nielsen (#1034)

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Uddannelses udvalg

Udvalget sørger for at undersøge blandt medlemmerne hvilke kurser/workshops der efterspørges blandt medlemmerne og få disse arrangeret/afholdt.

Medlemmer:

Sky Lewinsky (#943)

Rene Andersen (#764)

Simon Andersen (#1033)

Josh Sommer (#1031)

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Rib udvalg

Udvalget sikrer at klubbens rib Helga vedligeholdes og er i god stand.

Udvalget forestår godkendelse af skippere (foruden at man skal have obligatorisk Duelighedsbevis og Radio certifikat) skal man oplæres i at håndtere en rib med dykkerudstyr og mens der dykkes.

Carsten Størner (#957)

Heinrich Bay (#771)

Heinz Kristensen (#933)

Uffe Nybo Mortensen (#883)

Morten Mørk (#954)

Malene Sørensen (#927)

Johs Sommer (#1031)

Esben Dahl-Nielsen (#1034)

Bestyrelses kontaktperson: Carsten

Skibs råd

Rådet sikrer for at Dykkerskibet Inga vedligeholdes og er i god stand.

Rådet forestår godkendelse af skippere (foruden Duelighedsbevis og Radio certifikat) skal man oplæres i at håndtere et stort dykkerskib mens der dykkes.

Klubbens andele (2 andele) repræsenteres af:

·       Carsten Størner (#957)

·       Morten Mørk (#954)                           

Øvrige andelshavere der hver ejer en andel i Inga:

·       Heinrich Bay (#771)

·       Uffe Nybo Mortensen (#883)

·       Jesper Klitsgaard (#778)

 

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Lokale udvalg

Udvalget sørger for klubbens lokaler vedligeholdes og der arrangeres renoveringsprojekter efter behov.

Medlemmer:

·       Jimmy Andersen (#303)

·       Jørgen Hedegaard (#2)

·       Heinrich Bay (#771)

·       Michael Hammerlund (#865)

·       Kjartan Christensen (#1023)

·       Margaretha (MAC) Chang (#1051)

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Tech udvalg

Udvalget arbejder for at udbrede teknisk dykning i Helgoland, arrangerer ture, workshops mm.

Medlemmer:

·       Michael Sehested (#895)

·       Thomas Christensen (#863)

·       Esben Dahl-Nielsen (#1034)

·       Morten Mørk (#954)

 

Bestyrelses kontaktperson: Uffe

IT udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget vedligeholder klubbens hjemmeside Helgoland.dk og de funktioner der er omkring den.

Medlemmer:

·       Carsten Størner (#957)

·       Bo Kaltoft (#839)

·       Hans Guldberg (#1039)

Bestyrelses kontaktperson: Heinz

Medie og Parole udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget sørger for klubbladet Parolen.

Dels at det indeholder artikler om klubbens liv og ale relevant info om klubben er at læse (gerne ved at opfordre medlemmer til at skrive indlæg) og dels at Parolen udgives hver måned omkring den første.

Udvalget sørger også for at klubben er aktiv på de forskellige sociale medier.

Medlemmer:

·       Mette Jakobsen (#679)

·       Malene Christiansen (#1014)

 

 

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Senior udvalg

Udvalget arrangerer diverse aktiviteter for klubbens  seniorer, herunder fællesspisninger (hvor også resten af klubbens medlemmer er velkomne).

Medlemmer:

·       Torben Malm (#136)

·       Inge Kristiansen (#83)

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Arkiv udvalg

Udvalget vedligeholder klubbens historiske arkiver og sikrer vi styr på information om de ’gamle dage’ i Helgoland.

Medlemmer:

·       Torben Malm (#136)

·       Inge Kristiansen (#83)

·       Per Olsen (#76)

·       Aninja Helene Grøn (#990)

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Kompressor udvalg

Udvalget står for vedligeholdelse og udbygning af Divegas anlæg, kompressor og luftbank. Alt der har med vores anlæg at gøre.

Udvalget sørger ligeledes for at uddanne medlemmerne i brug af anlægget.

Udvalget sørger for der bliver afholdt årlig flaskeinspektion.

Endelig sørger udvalget for at vedligeholde klubbens leje- flasker.

Medlemmer:

·       Jesper Klitsgaard (#778)

·       Uffe Nybo Mortensen (#883)

·       Michael Sehested (#895)

Bestyrelses kontaktperson: Jesper

Svømmehals udvalg

Udvalget sikrer der er aftaler med svømmehallen samt at vi stiller med nødvendige bassinvagter.

Udvalget koordinerer de nødvendige uddannelser for at kunne stille som Bassinvagt.

Medlemmer:

·       Simon Andersen (#1033) – kontaktperson til svømmehal

·       Morten Mørk (#954)

·       Signe Lolle (#1092)

·       Michael Hammelund (#865)

·       Martin Nanni (#1043)

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Fest udvalg

Udvalget sørger for mange af klubbens sociale aktiviteter i klubregi, herunder:

·      Afholdelse af de månedlige klubaftner og der er aftaler om hvem der laver mand til disse

·      Planlægning og afholdelse af Sommerfest og Julefrokost

·      Fastelavn

Medlemmer:

·       Betina Kaltoft (#841)

·       Malene Christiansen (#1014)

·       Margaretha (MAC) Chang (#1051)

·       Kjartan Christensen (#1023)

·       Signe Lolle (#1092)

·       Jørn Ishøi (#872)

 

 

Bestyrelses kontaktperson: Martin


Fondraiser udvalg

Udvalget sørger for at klubben får søgt fonding til forskellige aktiviteter via de fonde/muligheder der er.

Medlemmer:

·       Thor Grønbæk (#985)

·       Margaretha (MAC) Chang (#1051)

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Dykkerleder udvalg

Udvalget skal sikre der udarbejdes retningslinjer for dykkerledelse primært når der dykkes fra vores både.

Udvalget sørger for vi får uddannet dykkerledere efter behov.

Medlemmer:

·       Simon Andersen (#1033)

·       Malene Sørensen (#927)

·       Michael Sehested (#895)

·       Josh Sommer (#1031)

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Kælder udvalg

Udvalget sikrer vedligeholdelse af kælderlokalerne herunder styrer brugen af opbevaringsskabe.

Medlemmer:

·       Uffe Nybo Mortensen (#883)

·       Martin Johan Johansen (#826)

·       Jesper Klitsgaard (#778)

Bestyrelses kontaktperson: Uffe

Garderobe udvalg

Udvalget planlægger og afholde garderobevagter der har til formål at skabe mulighed for socialt samvær for klubbens medlemmer i andre sammenhænge foruden opsparing af midler til forskellige formål i klub regi.

Medlemmer:

·       Heinz Kristensen (#933)

·       Anja Surepi (#861)

 

Bestyrelses kontaktperson: Heinz