Udvalg

Klubbens mange udvalg arbejder løbende på at skabe spændende aktiviteter for klubbens medlemmer.

Udvalgsmedlemmerne bliver valgt på den ordinære generalforsamling og kan suppleres/justeres i løbet af året om ønsket. Kontakt udvalgsformanden (markeret med fed tekst) hvis du gerne vil være med i et udvalg, eller bare høre nærmere. I kursiv er angivet hvem i bestyrelsen er kontaktperson til udvalget.  

Nedenstående liste er opdateret: 23-MAR-2024.

Arkiv udvalg

Udvalget vedligeholder klubbens historiske arkiver og sikrer vi styr på information om de ’gamle dage’ i Helgoland.

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Medlemmer:

·        Torben Malm (#136)

·        Per Olsen (#76)

·        Inge Kristiansen (#83)

·        Aninja Helene Grøn (#990)

·        Hans Guldberg (#1039)

Dykkerleder udvalg

Udvalget skal sikre der udarbejdes retningslinjer for dykkerledelse primært når der dykkes fra vores både.

Udvalget sørger for vi får uddannet dykkerledere efter behov.

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Medlemmer:

·        Simon Andersen (#1033)

·        Michael Sehested (#895)

·        Malene Mørk (#927)

·        Josh Sommer (#1031)

·        Sarah Dahl-Nielsen (#1055)

Fest udvalg

Udvalget sørger for mange af klubbens sociale aktiviteter i klubregi, herunder:

·       Afholdelse af de månedlige klubaftner og der er aftaler om hvem der laver mand til disse

·       Planlægning og afholdelse af Sommerfest og Julefrokost

·       Fastelavn

 

Bestyrelses kontaktperson: Malene C

Medlemmer:

·        Malene Christiansen (#1014)

·        Kjartan Christensen (#1023)

·        Sarah Dahl-Nielsen (#1055)

·        Signe Lolle (#1092)

·        Søren Sørensen (#1118)

·        Anne Katrine (AK) Mollerup (#1121)

·        Anna Klinge (#1135)


Fondraiser udvalg

Udvalget sørger for at klubben får søgt fonding til forskellige aktiviteter via de fonde/muligheder der er.

 

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Medlemmer:

·        Nathalie Suhr Eiris Henriksen (#1148)

·        Henrich Bay (#771)

·        Signe Lolle (#1092)

·        Christian R Pedersen (#1099)

·        Anna Klinge (#1135)

·        Thomas Enne Ryge (#1136)


Helgoland collection udvalg

Udvalget styrer indkøb af tøj og alt muligt andet med Helgoland logo osv.

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Medlemmer:

·        Martin Johan Johansen (#826)

·        Lene Brink (#1095)

 

Huleudvalg

Udvalget vil samle alle Huledykkere i Helgoland, arrange ture (også for ikke Cave uddannede) og udbrede interessen for Huledykning i Helgoland.

Bestyrelses kontaktperson: Markus

·        Markus Mortensen (#887)

·        Uffe Nybo Mortensen (#883)

·        Nicolai Jensen (#1011)

·        Anne Katrine (AK) Mollerup (#1121)

IT udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget vedligeholder klubbens hjemmeside Helgoland.dk og de funktioner der er omkring den.

Bestyrelses kontaktperson: Heinz

Medlemmer:

·        Bo Kaltoft (#839)

·        Aninja Helene Grøn (#990)

·        Hans Guldberg (#1039)

·        Kasper Smith-Jensen (#1162)

 

 

 

Formand mangler

Kompressor udvalg

Udvalget står for vedligeholdelse og udbygning af Divegas anlæg, kompressor og luftbank. Alt der har med vores anlæg at gøre.

Udvalget sørger ligeledes for at uddanne medlemmerne i brug af anlægget.

Udvalget sørger for der bliver afholdt årlig flaskeinspektion.

Endelig sørger udvalget for at vedligeholde klubbens leje- flasker.

Bestyrelses kontaktperson: Jesper

Medlemmer:

·        Jesper Klitsgaard (#778)

·        Uffe Nybo Mortensen (#883)

·        Michael Sehested (#895)

·        Kim Henriksen (#984)

·        Lasse Strandby Ulrich (#1083)

·        Martin Lippert (#1117)

·        Martin Fraenkel Jensen (#1129)

Kælder udvalg

Udvalget sikrer vedligeholdelse af kælderlokalerne herunder styrer brugen af opbevaringsskabe.

Bestyrelses kontaktperson: Uffe

Medlemmer:

·        Jesper Klitsgaard (#778)

·        Martin Johan Johansen (#826)

·        Uffe Nybo Mortensen (#883)

·        Lasse Strandby Ulrich (#1083)

·        Simon Kjær Bjerg (#1140)

 

Formand mangler

Lokale udvalg

Udvalget sørger for klubbens lokaler vedligeholdes og der arrangeres renoveringsprojekter efter behov.

 

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Medlemmer:

·        Jørgen Hedegaard (#2)

·        Kjartan Christensen (#1023)

·        Lene Brink (#1095)

 

 

Formand mangler

 


Medie og Parole udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget sørger for klubbladet Parolen.

Dels at det indeholder artikler om klubbens liv og ale relevant info om klubben er at læse (gerne ved at opfordre medlemmer til at skrive indlæg) og dels at Parolen udgives hver måned omkring den første.

Udvalget sørger også for at klubben er aktiv på de forskellige sociale medier.

Bestyrelses kontaktperson: Malene C

Medlemmer:

·        Malene Christiansen (#1014)

·        Sarah Dahl-Nielsen (#1055)

·        Signe Lolle (#1092)

·        Anne Katrine (AK) Mollerup (#1121)

·        Rebecca F Strykowski (#1139)

Opklarings udvalg

Selvbestaltet udvalg der tilsyneladende undersøger alt og alle.

Deres motto er: "The truth is out there"

Bestyrelses kontaktperson: Ingen da vi ikke kender deltagerne i udvalget.

·        Udvalget opererer under radaren og ingen kender medlemmerne.

Rib udvalg

Udvalget sikrer at klubbens rib Helga vedligeholdes og er i god stand.

Udvalget forestår godkendelse af skippere (foruden at man skal have obligatorisk Duelighedsbevis og Radio certifikat) skal man oplæres i at håndtere en rib med dykkerudstyr og mens der dykkes.

Bestyrelses kontaktperson: Heinz

·        Carsten Størner (#957)

·        Martin Johan Johansen (#826)

·        Uffe Nybo Mortensen (#883)

·        Heinz Kristensen (#933)

·        Morten Mørk (#954)

Senior udvalg

Udvalget arrangerer diverse aktiviteter for klubbens  seniorer, herunder fællesspisninger (hvor også resten af klubbens medlemmer er velkomne).

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Medlemmer:

·        Torben Malm (#136)

·        Inge Kristiansen (#83)

Skibs råd

Rådet sikrer for at Dykkerskibet Inga vedligeholdes og er i god stand.

Rådet forestår godkendelse af skippere (foruden Duelighedsbevis og Radio certifikat) skal man oplæres i at håndtere et stort dykkerskib mens der dykkes.

 

Bestyrelses kontaktperson: Heinrich

Klubbens andele (2 andele) repræsenteres af:

·        Morten Mørk (#954)                           

·        Carsten Størner (#957)

Øvrige andelshavere der hver ejer en andel i Inga:

·        Heinrich Bay (#771)

·        Jesper Klitsgaard (#778)

·        Uffe Nybo Mortensen (#883)

 

Strand dyk udvalg

Udvalget står for at arrangere strand dyk hvor alle kan være med og komme i vandet, uanset erfaring, hvor længe siden det sidst er man har været i osv.

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Medlemmer:

·        Sarah Dahl-Nielsen (#1055)

·        Martin Johan Johansen (#826)

·        Signe Lolle (#1092)

·        Christian R Pedersen (#1099)

·        Maja Tøsing (#1123)

·        David M Wassard (#1124)

·        Anna Klinge (#1135)

Svømmehals udvalg

Udvalget sikrer der er aftaler med svømmehallen samt at vi stiller med nødvendige bassinvagter.

Udvalget koordinerer de nødvendige uddannelser for at kunne stille som bassinvagt.

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Medlemmer:

·        Simon Andersen (#1033) – kontaktperson til svømmehal

·        Signe Lolle (#1092)

·        Lene Brink (#1095)

Tech udvalg

Udvalget arbejder for at udbrede teknisk dykning i Helgoland, arrangerer ture, workshops mm.

Bestyrelses kontaktperson: Markus

Medlemmer:

·        Markus Mortensen (#887)

·        Morten Naver Steen (#890)

·        Michael Sehested (#895)

·        Lasse W Hansen (#1128)

·        Martin Fraenkel Jensen (#1129)

·        Simon Kjær Bjerg (#1140)

Tur udvalg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalget sørger for at planlægge og afholde dykkerture i Helgoland regi: typisk båddyk, weekendture og længere dykkerrejser. Alm stranddyk i lokalområdet står klubbens medlemmer selv for at arrangere.

Udvalget koordinerer med Skibsråd (for Inga), Ribudvalget (Helga) og med skipperne der kan sejle begge dele.

 

Bestyrelses kontaktperson: Martin

Medlemmer:

·        Martin Johan Johansen (#826)

·        Malene Mørk (#927)

·        Uffe Nybo Mortensen (#883)

·        Heinz Kristensen (#933)

·        Sky Lewinsky (#943)

·        Morten Mørk (#954)

·        James Dahringer (#1027)

·        Josh Sommer (#1031)

·        Christian R Pedersen (#1099)

·        Monika Pedersen (#1134)

·        Anna Klinge (#1135)

Uddannelses udvalg

Udvalget sørger for at undersøge blandt medlemmerne hvilke kurser/workshops der efterspørges blandt medlemmerne og få disse arrangeret/afholdt.

Bestyrelses kontaktperson: Simon

Medlemmer:

·        Simon Andersen (#1033)

·        Rene Andersen (#764)

·        Markus Mortensen (#887)

·        Josh Sommer (#1031)