Kontingent

Aktive

Kontingentet for aktive medlemmer fastsættes til 135,- kr. pr. måned. opkræves forud pr halve år pr 1.1 og 1.7.

 

Aktiv gasblender

Kontingent for aktive gasblendere eller medlemmer der skal have gasblandinger på mere end 40% herunder også Trimix. 150 kr/mdr. opkræves forud pr halve år 1.1 og 1.7.

 

KSA

Kontingent for KSA-medlemmer fastsættes til 130 kr/halvår. kontingent opkræves forud. KSA medlemskabet er for medlemmer af andre klubber, hvor hovedaktiviteten er i andre klubber.

 

Aktive under 25 år

For aktive medlemmer under 25, der er under ulønnet uddannelse, fastsættes kontingentet til 180,- kr. pr. år.

 

Passive

Kontingentet for passive medlemmer fastsættes til 130,- kr. pr. ½ år.

 

Juniorer

Kontingentet for juniormedlemmer fastsættes til 180,- kr. pr. år

 

Familierabat Pr. junior et aktivt eller passivt medlem betaler kontingent for gives følgende rabat

  • Til og med det år hvor junioren fylder 12 år gives 180,- kr. i rabat pr. år
  • Fra og med det år hvor junioren fylder 13 år gives 100,- kr. i rabat pr. år.

 

Gebyr for indmeldelse

Ved indmeldelse betaler aktive medlemmer et gebyr på 300,- kr.

Hertil skal lægges et årskontingent til DSF 300,- kr. helårlig

 

Gæstemedlemsskab

Ifm klubbens ture kan gæster deltage ved at betale gæstemedlemsskab på 50,- kr. pr. dag. Man kan dog først tilmeldes ture efter endt tilmeldingsfrist.

 

Nøgledepositum

Ved udlevering af nøglebrik der giver adgang til klublokalerne betales 250kr. i depositum.

 

Opbevaringsskab i kælderen

Der betales 200,- kr. årligt pr. opbevaringsskab

 

Særlig dobbeltsæt opbevaring (opkræves pt ikke).

Der betales 150,- kr. årligt pr. dobbeltsæt