Kontingent

Aktive

Kontingentet for Aktive (dvs dykkende) medlemmer fastsættes til 900,- kr. pr. halvår og opkræves forud pr 01-JAN og 01-JUL.

 

Aktiv Gasblender

Kontingentet for aktive Gasblender medlemmer (eller medlemmer der skal have gasblandinger på mere end 40% herunder også Trimix) fastsættes til 990,- kr. pr. halvår og opkræves forud pr 01-JAN og 01-JUL.

Juniorer

Man kan være juniormedlem indtil det kalenderår, hvori man fylder 25 år, dog er aldersgrænsen 18 år hvis man er aktiv apparatdykker med gyldigt certifikat såfremt man ikke er under ulønnet uddannelse.

 

Kontingentet for junior medlemmer fastsættes til 180,- kr. pr. kalenderår og opkræves pr 01-JAN.

 

Passive

Kontingentet for passive medlemmer fastsættes til 130,- kr. pr. halvår og opkræves forud pr 01-JAN og 01-JUL.

 

KSA

KSA medlemskabet er for medlemmer af andre klubber, hvor hovedaktiviteten er i de andre klubber. Medlemskabet sidestiller KSA medlemmer med aktive medlemmer.

Kontingent for KSA medlemmer fastsættes til 130,- kr. pr. halvår og opkræves forud pr 01-JAN og 01-JUL.

KSA medlemskab forudsætter den pågældende klub har lavet KSA aftale med Helgoland, idet det går begge veje så Helgolændere også kan opnå KSA medlemskab i den pågældende klub.

 

Familierabat

Pr. junior medlem et aktivt eller passivt medlem betaler kontingent for, gives følgende rabat:

  • Til og med det år hvor junioren fylder 12 år gives 180,- kr. i rabat pr. år
  • Fra og med det år hvor junioren fylder 13 år gives 100,- kr. i rabat pr. år til og med det år junioren fylder 18.

 

DSF medlemskab

Alle aktive medlemmer betaler kontingent til DSF pt. 300,- kr. pr kalenderår og opkræves forud sammen med kontingentopkrævning pr 01-JUL.  

For Junior medlemmer der dykker betaler klubben for deres DSF medlemskab til og med det år de fylder 18, herefter betaler Juniormedlem samme DSF kontingent som Aktive og opkræves tilsvarende.

 

 

Øvrige gebyrer

 

Nøgledepositum

Ved udlevering af nøglebrik der giver adgang til klublokalerne betales 250kr. i depositum. Såfremt nøglen returneres, gives depositum tilbage.

 

Opbevaringsskab i kælderen

Der er en række alm opbevaringsskabe hvor der betales 200,- kr. halvårligt og opkræves forud pr 01-JAN og 01-JUL.

Der er et mindre antal store opbevaringsskabe hvor der betales 600,- kr. halvårligt og opkræves forud pr 01-JAN og 01-JUL.

Såfremt skabe afstås i løbet af året betales beløbet ikke tilbage.

Skabe er kun for Aktive, Juniorer og KSA’er, og man kan max leje et skab pr medlem.

Såfremt særskilt opbevaringsmuligheder for dobbeltsæt etableres, vil der blive opkrævet 150,- årligt pr dobbeltsæt.

 

Gæstemedlemsskab

Ifm klubture kan gæster deltage ved at betale gæstemedlemsskab på 50,- kr. pr. dag foruden selve turprisen. Gæster kan dog først tilmeldes en tur efter endt tilmeldingsfrist for klubbens medlemmer.

 

Indmeldelse af nye medlemmer

Aktive medlemmer opkræves indmeldelsesgebyr på 300,- kr.

Aktive medlemmer opkræves forholdsvis kontingent for indeværende kontingent periode. Øvrige medlemmer opkræves fuldt kontingent.

Aktive og Juniorer (sidstnævnte såfremt de er over 18år) opkræves DSF medlemskab for indeværende år. Hvis indmeldelse sker i 2-halvår, opkræves også DSF medlemskab forud for det efterfølgende år.