Kontingent

Aktive

Kontingentet for aktive medlemmer fastsættes til 135,- kr. pr. måned. opkræves forud pr halve år pr 1.1 og 1.7.

 Aktiv gasblender

KontinGent for aktive gasblendere eller medlemmer der skal have gasblandinger på mere end 40% herunder også Trimix. 150 kr/mdr. opkræves forud pr halve år 1.1 og 1.7.

KSA

Kontingent for KSA-medlemmer fastsættes til 130 kr/halvår. kontingent opkræves forud. KSA medlemskabet gælder her medlemmer af andre klubber, hvor hovedaktiviteten er i andre klubber.

Aktive under 25 år

For aktive medlemmer under 25, der er under ulønnet uddannelse, fastsættes kontingentet til 180,- kr. pr. år.

Passive

Kontingentet for passive medlemmer fastsættes til 130,- kr. pr. ½ år.

Juniorer

Kontingentet for juniormedlemmer fastsættes til 180,- kr. pr. år

Familierabat

Der gives 100,- kr. i familierabat pr. junior et aktivt eller passivt medlem betaler kontingent for.

Gebyr for indmeldelse

Ved indmeldelse betaler aktive medlem et gebyr på 435 kroner, som inkluderer den første måneds medlemskab.

Hertil skal lægges et årskontingent til DSF 300,-kr. helårlig